Rotengruber , P. (2014). Wzory kultury gospodarczej jako przedmiot badania. Kilka uwag po lekturze Stosunków pracy… Janusza Hryniewicza. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 33–48. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.3