Pogonowska, B. (2014). Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 99-108. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.7