Kojkoł, J. (1). Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 69-86. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.6