Krajewski, M. . (2013). Wprowadzenie. Człowiek I Społeczeństwo, 36(2), 191. https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.1