Schmidt, J. (1). Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 53-62. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.5