Drozdowski , R. (2013). Unieruchamiająca moc baz danych . Człowiek I Społeczeństwo, 36(2), 315-325. https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.10