Rogowski, Łukasz. (1). Państwo – polityka – Internet. Rola nowych mediów w funkcjonowaniu współczesnych systemów politycznych. Człowiek I Społeczeństwo, 40, 47-67. https://doi.org/10.14746/cis.2015.40.4