Brzeziński, J. M. (2016). Contexts of empirical research in the social sciences. Człowiek I Społeczeństwo, 41, 211-246. https://doi.org/10.14746/cis.2016.41.12