Jocz, A. (2016). Contemporary reception of gnosis in Poland: Jerzy Prokopiuk and the quest for spirituality. Człowiek I Społeczeństwo, 41,  247-254. https://doi.org/10.14746/cis.2016.41.13