Obrębska, M., & Grzegorz Dziamski, G. D. (2020). Wprowadzenie. Człowiek I Społeczeństwo, 49, 7-10. https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.1