Doda-Wyszyńska, A. (2020). Brak kanonu i resentyment współczesnego humanisty. Człowiek I Społeczeństwo, 49, 13–33. https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.2