Kowalik, S. (2020). Co wynika z badań opartych na dowodach dla dalszego rozwoju nauk społecznych?. Człowiek I Społeczeństwo, 49, 135–165. https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.8