Ilnicki, R. (2020). Świat bez dydaktyki, pracownicy naukowi jako publikacje, studenci jako efekty kształcenia . Człowiek I Społeczeństwo, 49, 197–214. https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.11