Bertram, C. ., & Carling, A. . (2016). Zabrnięcie w rewolucję: marksizm analityczny, racjonalność i działanie zbiorowe. Człowiek I Społeczeństwo, 42, 93–117. https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.6