Krzysztof Brzechczyn, K. B. (1). Zagubione dziedzictwo ideowe „Solidarności”. O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1989. Człowiek I Społeczeństwo, 42, 183-218. https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.10