Obirek, S. (2021). Nowe spojrzenie na koncepcję uniwersytetu Johna Henry’ego Newmana . Człowiek I Społeczeństwo, 52, 107-122. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.6