Herbich, T. (2022). Metafilozofia Władimira Erna. Człowiek I Społeczeństwo, 53, 171–186. https://doi.org/10.14746/cis.2022.53.10