Doda-Wyszyńska, A., & Leciejewski, S. (2022). Współczesne wyzwania chrześcijaństwa. Człowiek I Społeczeństwo, 54, 7–11. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.1