Doda-Wyszyńska, A. (2022). Zanik debaty? Odmienność systemów: media – Kościół – nauka . Człowiek I Społeczeństwo, 54, 15–32. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.2