Leciejewski, S. (2022). Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa. Człowiek I Społeczeństwo, 54, 33–48. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.3