Trombik, K., & Polak, P. (2022). Teologia nauki – propozycja nowego otwarcia teologii na nauki. Człowiek I Społeczeństwo, 54, 49–64. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.4