Banach, W. (2022). Schelerowska kategoria resentymentu w świetle sporów o sekularyzację Zachodu . Człowiek I Społeczeństwo, 54, 83–98. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.6