Boińska, J., & Obrębska, M. (2023). Psychologiczne uwarunkowania przywiązania do miejsca: zaufanie społeczne, styl przywiązania i lęk. Badanie longitudinalne w okresie pandemii COVID-19. Człowiek I Społeczeństwo, 55, 99–112. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.6