JOWITA WYCISK, Jowita Wycisk. Tożsamościowe wyzwania kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem w związkach jednopłciowych w świetle koncepcji Vivienne Cass. Człowiek i Społeczeństwo, [S. l.], v. 45, p. 217–244, 2018. DOI: 10.14746/cis.2018.45.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/22924. Acesso em: 26 luty. 2024.