KOJKOŁ, J. Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej. Człowiek i Społeczeństwo, v. 39, p. 69-86, 11.