SCHMIDT, J. Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania. Człowiek i Społeczeństwo, v. 37, p. 53-62, 11.