WALASZEK , M. Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011. Człowiek i Społeczeństwo, v. 37, p. 75-90, 11.