SMOLARKIEWICZ, E. Migracje a przemiany miast. Człowiek i Społeczeństwo, v. 37, p. 27–40, 11.