ROGOWSKI, ŁUKASZ. Państwo – polityka – Internet. Rola nowych mediów w funkcjonowaniu współczesnych systemów politycznych. Człowiek i Społeczeństwo, v. 40, p. 47-67, 11.