ILNICKI, R. Świat bez dydaktyki, pracownicy naukowi jako publikacje, studenci jako efekty kształcenia . Człowiek i Społeczeństwo, v. 49, p. 197–214, 15 cze. 2020.