KRZYSZTOF BRZECHCZYN, K. B. Zagubione dziedzictwo ideowe „Solidarności”. O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1989. Człowiek i Społeczeństwo, v. 42, p. 183-218, 11.