CHIRKOWSKA-SMOLAK, T.; CZUMAK, M. Ryzyko braku relacji zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia w Sytuacji Pandemii. Człowiek i Społeczeństwo, v. 51, p. 145–164, 15 mar. 2021.