Kojkoł, Jerzy. 2015. „Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia Jako Humanistyczny Element myślenia O rzeczywistości społecznej”. Człowiek I Społeczeństwo 39 (lipiec):69-86. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.6.