Jocz, Artur. 2016. „Contemporary Reception of Gnosis in Poland: Jerzy Prokopiuk and the Quest for Spirituality”. Człowiek I Społeczeństwo 41 (marzec): 247-254. https://doi.org/10.14746/cis.2016.41.13.