Ilnicki, Rafał. 2020. „Świat Bez Dydaktyki, Pracownicy Naukowi Jako Publikacje, Studenci Jako Efekty kształcenia”. Człowiek I Społeczeństwo 49 (czerwiec):197–214. https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.11.