Krzysztof Brzechczyn, Krzysztof Brzechczyn. 1. „Zagubione Dziedzictwo Ideowe «Solidarności». O Ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-Politycznej W Latach 1980-1989”. Człowiek I Społeczeństwo 42 (1), 183-218. https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.10.