., . 2021. „SPIS TREŚCI”. Człowiek I Społeczeństwo 51 (marzec), 5-6. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/28394.