Chirkowska-Smolak, Teresa, i Mikołaj Czumak. 2021. „Ryzyko Braku Relacji Zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia W Sytuacji Pandemii”. Człowiek I Społeczeństwo 51 (marzec), 145–164. https://doi.org/10.14746/cis.2021.51.8.