Trombik, Kamil, i Paweł Polak. 2022. „Teologia Nauki – Propozycja Nowego Otwarcia Teologii Na Nauki”. Człowiek I Społeczeństwo 54 (grudzień):49-64. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.4 .