Boińska, Julia, i Monika Obrębska. 2023. „Psychologiczne Uwarunkowania przywiązania Do Miejsca: Zaufanie społeczne, Styl przywiązania I lęk. Badanie Longitudinalne W Okresie Pandemii COVID-19”. Człowiek I Społeczeństwo 55 (lipiec):99-112. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.6.