Nowak, M. (2019) „O intrygującym, choć nieco zapomnianym stulatku. Wprowadzenie redaktora tomu”, Człowiek i Społeczeństwo, 47, s. 7-17. doi: 10.14746/cis.2019.47.1.