Cichocki, R. . i Jankowska, K. . (2019) „«Chłop polski w Europie i Ameryce» a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych”, Człowiek i Społeczeństwo, 47, s. 19–35. doi: 10.14746/cis.2019.47.2.