Miluska, J. (2018) „Pogranicze w życiu jednostki i grup społecznych – fakty i kontrowersje”, Człowiek i Społeczeństwo, 45, s. 47-66. doi: 10.14746/cis.2018.45.3.