Dylus, A. . (2018) „Związek wolnego rynku z dyktaturą polityczną: przejściowy czy trwały? Przykład Chin”, Człowiek i Społeczeństwo, 46, s. 103–119. doi: 10.14746/cis.2018.46.6.