Jowita Wycisk, J. W. (2018) „Tożsamościowe wyzwania kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem w związkach jednopłciowych w świetle koncepcji Vivienne Cass”, Człowiek i Społeczeństwo, 45, s. 217–244. doi: 10.14746/cis.2018.45.11.