Nowak, M. (2019) „Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu”, Człowiek i Społeczeństwo, 48, s. 7-9. doi: 10.14746/cis.2019.48.1.