Nowak, M., Pluciński, P. i Siatkowski, A. (2019) „Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia”, Człowiek i Społeczeństwo, 48, s. 55-73. doi: 10.14746/cis.2019.48.4.