Piotr Mikołaj Statucki, P. M. S. (1) „Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi”, Człowiek i Społeczeństwo, 48, s. 107–122. doi: 10.14746/cis.2019.48.7.