., . (2015) „Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego”, Człowiek i Społeczeństwo, 39, s. 215–249. doi: 10.14746/cis.2015.39.14.