Pogonowska, B. (2014) „Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej”, Człowiek i Społeczeństwo, 38, s. 99-108. doi: 10.14746/cis.2014.38.7.